Tin tổng hợp

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp tại xã Bưng Riềng-Bông Trang huyện Xuyên Mộc

Tiếp tục chương trình làm việc chuẩn bị cho Kỳ thứ 17, HĐND tỉnh khóa VI, và trước kỳ họp thứ 16-HĐND huyện khóa X. ChiỀU ngày 9/6,  tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông bà Trần Văn Tuấn, Nguyễn Văn Đồng, Lê Thị Trang Đài, Huỳnh Bách Chiến, đoàn ĐB HĐND huyện gồm các ông bà: Huỳnh Quang Duy, Nguyễn Ngọc Phương và Nguyễn Quốc Đại đã tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) 02 xã Bưng Riềng-Bông Trang.


ảnh:
cử tri 02 xã Bưng Riềng-Bông Trang tại hội nghị TXCT.


ảnh: cử tri Huỳnh Công Tấn: bộ phận một cửa huyện trễ hẹn hồ sơ (giấy CNQSDĐ).

 Tại đây, các cử tri của xã Bông Trang và  Bưng Riềng đã kiến nghị một số vấn đề mà cử tri quan tâm: cần quan tâm xây dựng hệ thống kênh thoát nước tuyến Quốc lộ 55 trên địa bàn xã Bưng Riềng tránh ngập úng khi mùa mưa; chất lượng-dịch vụ-thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ TTYT huyện chưa tốt;


Cử tri: Đào Văn Châu xã Bông Trang.


ảnh: cử tri Nguyễn Trọng Tài xã Bưng Riềng

việc chi trả tiền điện qua tài khoản ATM ngân hàng gây khó khăn cho người dân vùng sâu vùng xa, đặc biệt là người lớn tuổi, hộ nghèo, neo đơn; bộ phận 1 cửa huyện Xuyên Mộc còn trễ hẹn trong tiếp nhận hồ sơ của người dân; qui định tách thửa, sang nhượng quyền sử dụng đất gây khó khăn cho người dân trong giao dịch; tình trạng khan hiếm nước tưới phục vụ sản xuất gây khó khăn cho việc phát triển nông nghiệp của địa phương; cần xây dựng nhà thi đấu thể thao tại xã Bưng Riềng …


ảnh: Nguyễn Văn Thiết cử tri xã Bưng Riềng kiến nghị
việc xây dựng hệ thống kênh mương thoát nước tại địa phương.


ảnh: ông Nguyễn Văn Long, chủ tịch UBND xã Bưng Riềng giải trình ý kiến của cử tri.


ảnh: bà Lê Thị Trang Đài, chủ tịch UBND huyện ghi nhận và  giải trình kiến nghị của cử tri.

Qua các kiến nghị của cử tri, các kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo UBND 02 xã Bông Trang và Bưng Riềng, lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc giải trình tại buổi tiếp xúc, những vấn đề ngoài thẩm quyền được Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, Huyện tổng hợp, ghi nhận giải trình ở những kỳ tiếp xúc cử tri sau.

Thanh Hồng-Đài TT XM