Tin tổng hợp

Dân vận khéo ở Bình Châu: Mô hình nhỏ, hiệu quả lớn.

Xác định tiêu chí môi trường là một tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, do vậy bên cạnh những giải pháp thực hiện tiêu chí này, Đảng ủy xã Bình Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình "Dân vận khéo" gắn với bảo vệ môi trường. Trong đó, mô hình "thùng rác môi trường" đã mang lại hiệu quả thiết thực, bước đầu tạo được sự chuyển biến rõ nét về trách nhiệm của người dân chung tay vì môi trường xanh, sạch, đẹp. Ghi nhận tại ấp Bình An, xã Bình Châu.

ấp Bình  An xã Bình Châu, được Khối Dân Vận Đảng uỷ xã chọn làm mô hình điểm thực hiện năm dân vận khéo năm 2022 để bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp. Bắt tay vào thực hiện, Ban chỉ đạo xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phối hợp với cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận ấp trực tiếp vận động hộ dân mua thùng đựng rác và hướng dẫn các hộ thực hiện việc phân loại rác, cột kín rồi bỏ vào thùng để tiện việc thu gom.

Trong quá trình triển khai, các đoàn thể thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hộ thực hiện. Qua vận động, các hộ dân của ấp  nhiệt tình hưởng ứng tham gia, đến nay đã vận động được 55 thùng rác, bao gồm cả thùng rác đặt ở địa điểm công cộng và thùng rác hộ gia đình, với tổng trị giá gần 25 triệu đồng do bà con tổ dân cư ấp Bình An đóng góp. Các thùng rác được bố trí theo sơ đồ, tại những vị trí thích hợp để người dân trong khu vực thu gom rác thải để vào nơi tập trung. Mục đích hoạt động của mô hình đã tác động rất lớn đến việc nâng cao nhận thức mọi người ở khu dân cư, góp sức chung tay bảo vệ môi trường bằng việc làm thiết thực trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày.

Thực tế, các mô hình, điển hình dân vận khéo đã và đang tạo sức lan toả sâu rộng trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, khơi dậy sức dân tham gia hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn xã Bình Châu nói riêng và của huyện Xuyên Mộc nói chung.

Thanh Hồng-Nguyễn Thắng