Tin tổng hợp

Đảng bộ BCH Quân sự huyện Xuyên Mộc tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 12/5, Đảng bộ BCH Quân sự huyện Xuyên Mộc tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.


ảnh: đại biểu dự đại hội.


ảnh: đoàn chủ tịch điều hành đại hội.


ảnh: toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, tổ chức LLVT huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD; chất lượng chính trị, trình độ huấn luyện SSCĐ được nâng lên; 38/39 chỉ tiêu nhiệm vụ đạt và vựơt NQ đại hội  nhiệm kỳ đề ra: công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu ở 2 cấp; Đảng bộ hoàn thành tốt các nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng 100% đạt yêu cầu; giải quyết chế độ cho 373 đối tượng với số tiền hơn 978 triệu đồng theo Quyết định 62, 290, 142  của Thủ tướng Chính phủ. Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được củng cố, đạt tỷ lệ 1,6 % so với dân số...


ảnh:  luyện tập huy động QNDB kiểm tra sẵn sàng động viên không báo trước.


ảnh: thanh niên Huyện Xuyên Mộc hăng hái lên đường nhập ngũ.


công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu ở 2 cấp

(ảnh: Bà Lê Thị Trang Đài- CT UBND huyện tặng hoa các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ)


ảnh: các đảng viên tham dự đại hội tán thành danh sách nhân sự trình đại hội.

Với phương châm "Phát huy trí tuệ, đoàn kết sáng tạo, kỷ cương, hiệu quả", Đảng bộ đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 100% cán bộ, đảng viên  được học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng;xây dựng lực lượng DQTV đạt 1,6% dân số, giữ vững tỷ lệ đảng viên trong DQTV từ 27,5 % trở lên; Huấn luyện, diễn tập đạt 100% quân số. Hằng năm, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, Hội đồng quân nhân thường xuyên được kiện toàn, 100% tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ có phẩm chất tốt, năng lực khá, không có cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật. 


ảnh: đoàn chủ tịch bỏ phiếu.

Đại hội cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức. 


ảnh: BCH-đoàn ĐB dự
đại hội cấp trên ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào BCH Đảng bộ Quân sự huyện khóa VIII,  Thượng tá Lê Tiến Phúc, được đại hội tín nhiệm bầu Phó bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.