Kinh tế - Chính trị

ĐBHĐND tỉnh, huyện Xuyên Mộc TXCT xã Bàu Lâm, Tân Lâm, Hòa Bình, Hòa Hưng

Ngày 07/11, đại biểu HĐND tỉnh BRVT  khóa VI gồm các ông: Nguyễn Văn Thọ, Đoàn Văn Hai, Đinh Quốc Tuấn; bà Lương Thị Yến và đại biểu HĐND huyện Xuyên Mộc, khóa X gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Hải, Phan Văn Mẫn, Đoàn Văn Thắng, Phạm Văn Hùng; Nguyễn Hữu Lộc; Nguyễn Văn Vinh; Nguyễn Văn Túc; Trần Minh Bảo Vy đã có buổi tiếp xúc với 150 cử tri 04 xã Bàu Lâm, Tân Lâm, Hòa Bình, Hòa Hưng.


ảnh: quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại hội trường xã Hòa Bình

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 của HĐND Tỉnh, thứ 8 HĐND Huyện và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, ANQP của Tỉnh, Huyện 10 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018, 2019. Đồng thời tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tình báo cáo kết quả hoạt động của mình trong năm 2018 trước cử tri


ảnh: cử tri xã Tân Lâm kiến nghị

Cử tri xã Tân Lâm, kiến nghị Nhà Nước duy tu, sửa chữa đường giao thông nông thôn ở ấp Bàu Sôi  đã xuống cấp để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông, Mương nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ở ấp này cần được bố trí hợp lý để người dân thuận tiện sản xuất. Cử tri xã Bàu Lâm kiến nghị Nhà Nước cần điều chỉnh một số chế độ bảo hiểm y tế, nghĩa vụ thuế đất phù hợp với điều kiện địa phương. Ngoài ra, cử tri xã Tân Lâm và Bàu Lâm còn kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...


ảnh: cử tri xã Hòa Bình kiến nghị

Cử tri xã Hòa Bình đánh giá cao hoạt động của các vị đại biểu HĐND tỉnh BRVT, Huyện đã thể hiện tốt vai trò chức trách nhiệm vụ của một đại biểu dân cử, đồng thời kiến nghị một số vấn đề về xây dựng sửa chữa đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hòa Bình; nâng cao mức hỗ trợ cho đối tượng chính sách người có công và một số vấn đề về tệ nạn xã hội cũng được cử tri quan tâm phản ánh.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.