Tin tổng hợp

Đoàn cán bộ lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc làm việc với UBND xã Bàu Lâm.
Chiều ngày 03/03, đoàn cán bộ lãnh đạo huyện Xuyên Mộc do ông Đặng Thanh Minh- chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Bàu Lâm về việc triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội- ANQP năm 2017.


ảnh: lãnh đạo UBND xã báo cáo tại buổi lảm việc

Báo cáo tại buổi làm việc của lãnh đạo UBND xã Bàu Lâm cho biết: trong 02 tháng đầu năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội- ANQP của xã đã được triển khai và thực hiện nghiêm túc đúng theo kế hoạch của UBND huyện giao. Các ngành chuyên môn trực thuộc, các ấp căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch được phân công đã tập trung thực hiện tốt.


ảnh:
ông Đặng Thanh Minh- chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, và qua nghe những kiến nghị, đề xuất của xã Bàu Lâm, lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc đã đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ, chỉ đạo Xã thực hiện trên một số lĩnh vực, như: đảm bảo việc thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung hoàn thành việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu phí, lệ phí; tăng cường công tác xét giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích 440 hecta do Nông trường cao su Thống Nhất bàn giao lại cho địa phương; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác giảm nghèo; đưa nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn;….

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.