Kinh tế - Chính trị

Đoàn kiểm tra xây dựng nông thôn mới tỉnh làm việc tại huyện Xuyên Mộc

Sáng  ngày 11/10, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh do ông Nguyễn Tiến Bảy, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh - Chánh văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND huyện Xuyên Mộc về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.

quang cảnh buổi làm việc

09 tháng đầu năm,  huyện  tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân các nguồn vốn được phân bổ và huy động,  tổng nguồn vốn được bố trí , huy động cho các xã nông thôn mới hơn 351 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh  50 tỷ đồng, ngân sách huyện  gần 10 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 79 tỷ đồng và vốn huy động  nhân dân gần 15 tỷ đồng.. Ngoài ra, huyện cũng quan tâm phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân như: xây dựng các dự án phát triển nông nghiệp;  hỗ trợ vay vốn tín dụng gần 80 triệu đồng; tổ chức 6 lớp  đào tạo nghề cho lao động nông thôn về trồng trọt, chăn nuôi cho gần 300 người. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2016 huyện Xuyên Mộc sẽ có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của huyện lên 2/12 xã(gồm xã Bưng Riềng và xã Xuyên Mộc). 

Sau 5 năm thực hiện đề án XDNTM, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Bưng Riềng đã chuyển đổi theo hướng chuyên canh cây trồng có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân. Trong ảnh: Vườn thanh long năng suất cao hơn 40 tấn/ha của ông Võ Văn Nhàn, ấp 2, xã Bưng Riềng

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo huyện và các xã đã nêu những khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là các tiêu chí có nguồn vốn đầu tư lớn như giao thông, sản xuất, văn hóa, y tế và giáo dục...; đồng thời kiến nghị Ban chỉ đạo tỉnh tham mưu UBND tỉnh cấp bổ sung vốn còn lại của 05 xã giai đoạn 2013-2015 theo đề án đã được duyệt để các xã hoàn thành xây dựng NTM theo tiến độ, 2016 xã Xuyên Mộc đạt chuẩn, năm 2017 xã Phước Thuận đạt chuần và năm 2018 03 xã Hòa Bình, Hòa Hội Bàu Lâm đạt chuẩn, cũng như bố trí vốn cho xã Phước Tân triển khai thực hiện nhằm phấn đấu đạt chuẩn đến năm 2020; vấn đề cắm mốc quy hoạch đốivới các vùng sản xuất sẽ gặp khó khăn về chi phí….

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, ông Nguyễn Tiến Bảy đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của cấp ủy, chính quyền huyện và các xã; đồng thời  đề nghị: Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn các địa phương cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch  duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới…

Thanh Hồng - đài TT Xuyên Mộc