Tin trong nước

HĐND huyện Xuyên Mộc giám sát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Phước Thuận
Sáng ngày 21/04, Đoàn giám sát HĐND huyện Xuyên Mộc do ông Nguyễn Hữu Lộc- PCT HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 và năm 2016 trên địa bàn xã Phước Thuận.


ảnh: quang cảnh buổi giám sát

Qua 04 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Phước Thuận đã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới, gồm: tiêu chí số 1 về qui hoạch; tiêu chí số 2 về giao thông; tiêu chí số 3 về thủy lợi; tiêu chí số 4 về điện; tiêu chí số 7 về chợ giao thông nông thôn; tiêu chí số 8 về bưu điện; tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư; tiêu chí số 10 về thu nhập; tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất; tiêu chí số 14 về giáo dục; tiêu chí số 16 về văn hóa và tiêu chí 17 về môi trường, còn lại 06 tiêu chí chưa đạt, gồm: tiêu chí số 5  về trường học; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 11 về hộ nghèo; tiêu chí số 15 về y tế; tiêu chí số 18 về hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và tiêu chí số 19 về ANTT- XH.


ảnh: ông Nguyễn Hữu Lộc- PCT HĐND huyện- trưởng đoàn giám sát phát biểu làm việc

Tại buổi làm việc, xã Phước Thuận đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt yêu cầu. Đoàn giám sát đề nghị Xã phải có những giải pháp cụ thể thực hiện từng tiêu chí, trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sao cho phù hợp với các quy định mới nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.