Tin tổng hợp

HĐND thị trấn Phước Bửu khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất.

Ngày 2/7, HĐND thị trấn Phước Bửu khóa VI đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021- 2026.Về dự có bà Lê Thị Trang Đài- Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc.


ảnh: bà Lê Thị Trang Đài- Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc về tham dự kỳ họp


ảnh: bà Lê Thị Trang Đài- Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc  từ phải qua thứ 4)
trao chứng nhận xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 trên địa bàn thị trấn Phước Bửu đã được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật; đã bầu được 29 đại biểu HĐND thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Kỳ họp đã trao Giấy Chứng nhận đại biểu HĐND thị trấn Phước Bửu khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026 cho các ông, bà đã trúng cử.


ảnh: ông Nguyễn Văn Tiến Chủ tịch UBND TT Phước Bửu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn


ảnh: bà Lê Thị Trang Đài- Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc (từ phải qua thứ 3) tặng hoa chúc mừng
các đại biểu trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn; Trưởng Ban,
Phó Trưởng Ban KT-XH, Ban Pháp chế của HĐND thị trấn khóa VI.


ảnh: ông Nguyễn Văn Tiến Chủ tịch UBND thị trấn Phước Bửu ( từ phải qua thứ 3)
cùng với Phó Chủ tịch HĐND thị trấn và ủy viên UBND thị trấn
nhiệm kỳ 2021- 2026 ra mắt kỳ họp và phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND thị trấn Phước Bửu đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thị trấn Phước Bửu khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả cử tri thị trấn đã bầu được 29 đại biểu HĐND thị trấn. Tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND thị trấn Phước Bửu đã bầu ông Võ Thành Châu, Bí thư Đảng ủy giữ chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn; bà Trần Thái Thị Phượng tiếp tục bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thị trấn; ông Nguyễn Văn Tiến tái cử với chức danh Chủ tịch UBND thị trấn nhiệm kỳ 2021- 2026; ông Võ Quang Bảo tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thị trấn khóa VI; bà Quách Thị Hoài Thương bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thị trấn. 

Cũng tại kỳ họp, HĐND thị trấn cũng đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế, Ban Kinh tế - xã hội HĐND xã khóa XXII và ủy viên UBND thị trấn nhiệm kỳ 2021- 2026.

Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc