Tin tổng hợp

HĐND xã Bình Châu tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 17/1, HĐND xã Bình Châu khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8. Đến dự kỳ họp có lãnh đạo HĐND huyện Xuyên Mộc.


ảnh: chủ tọa kỳ họp


ảnh: quang cảnh hội nghị

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND xã; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của tri. Đồng thời, thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND xã và giải trình của UBND xã.


ảnh: các đại biểu tham dự kỳ họp

Báo cáo của UBND xã Bình Châu, trong năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của xã đều duy trì được mức tăng trưởng. Trong đó, tổng giá trị ngành nông- lâm- ngư- ngư nghiệp hơn 607,6 tỷ đồng, đạt 101,8% kế hoạch; Thương mại- dịch vụ đạt tổng doanh thu hơn 579 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch; tổng giá trị ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước 151,2 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch; thu ngân sách 16,3 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch huyện giao. Hiện nay xã đạt 8/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới rà soát theo quyết định 452 ngày 6/3/2017 của UBND tỉnh. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục- đào tạo tiếp tục phát triển, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


ảnh: các đại biểu biểu quyết

Tại kỳ họp này, HĐND xã đã lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn; thông qua các Nghị Quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh  năm 2019 của UBND xã; Nghị Quyết về nội dung các tờ trình của HĐND, UBND xã tại kỳ họp.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.