Tin tổng hợp

Hiệu quả từ mô hình một cửa, một cửa liên thông ở thị trấn Phước Bửu.

Cùng với chủ trương rà soát, loại bỏ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, UBND thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc đã quan tâm đầu tư phương tiện vật chất, trang thiết bị hiện đại; bố trí đội ngũ cán bộ đủ năng lực chuyên môn, trình độ chính trị và phẩm chất đạo đức cho bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Qua một thời  gian thực hiện hiện cho thấy, công tác giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa đã mang lại hiệu quả thiết thực.


ảnh: không còn thấy cảnh người dân chen chúc xếp hàng chờ làm thủ tục

Có mặt tại bộ phận một cửa liên thông của UBND thị trấn Phước Bửu, chúng tôi không còn thấy cảnh người dân chen chúc xếp hàng chờ làm thủ tục. Tuy diện tích nơi làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hơi chật hẹp nhưng thái độ phục vụ của cán bộ đối với người dân rất niềm nở và lịch sự.

Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thị trấn tiếp nhận các lĩnh vực: địa chính, tư pháp hộ tịch, hành chính thông thường, thương binh xã hội. Để giúp người dân thuận tiện trong giao dịch, Thị trấn Phước Bửu đã cử 3 cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt trực tiếp tiếp nhận hồ sơ theo từng lĩnh vực làm việc tại bộ phận một cửa; đồng thời, niêm yết công khai, rõ ràng tại UBND thị trấn về các thủ tục, quy trình, thời gian, mẫu đơn, mẫu tờ khai và lệ phí giao dịch để người dân tiện theo dõi.


Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thị trấn tiếp nhận các
lĩnh vực: địa chính, tư pháp hộ tịch, hành chính thông thường, thương binh xã hội.

Chị Nguyễn Thị Thùy,  người dân ở kp Láng Sim, thị trấn Phước Bửu cho biết, trước đây để làm thủ tục về đất đai, chúng tôi phải đi từ cấp xã đến huyện, qua nhiều phòng, ban, bộ phận để xin xác nhận các loại giấy tờ mới có thể thực hiện xong thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Nhưng hiện nay, người dân chúng tôi chỉ cần đến bộ phận một cửa, một cửa liên thông để được hướng dẫn, không còn phải mất nhiều thời gian mỗi khi làm hồ sơ, giấy tờ.

Xác định, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đội  ngũ cán bộ công chức bộ phận này đã ra sức tăng cường kỷ cương, kỷ luật tạo sự chuyển biến tích cực trong lề lối làm việc; tạo môi trường thân thiện khi tiếp xúc với nhân dân bằng "nụ cười công sở", biết nói xin lỗi khi trễ hẹn; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Xây dựng tác phong thân thiện, chuyên nghiệp, tích cực chống quan liêu, tiêu cực. Theo đó, công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thị trấn Phước Bửu ngày càng được quan tâm và đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả công việc từng bước được nâng lên; số thủ tục hành chính sai, trễ hẹn ngày càng giảm; thời gian nhận, trả hồ sơ được rút ngắn. Chỉ tính riêng trong quí I năm 2017 bộ phận đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1.800 hồ sơ trong các lĩnh vực như địa chính xây dựng, hộ tịch, chứng thực sao y, hành chính thông thường,... Hồ sơ sau khi tiếp nhận đã được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật; tỷ lệ hồ sơ sau khi được tiếp nhận đã giải quyết xong trước thời hạn và đúng tiến độ thường duy trì từ 90% trở lên. Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn được lãnh đạo thị trấn quan tâm, toàn bộ TTHC được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn tạo các mẫu hướng dẫn để người dân dễ thực hiện khi liên hệ giải quyết TTHC tại đơn vị. Việc sửa đổi, bổ sung cũng như quy định mới về TTHC theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện đối với người dân và doanh nghiệp, đã loại bỏ nhiều khâu trung gian, những giấy tờ không cần thiết, những thủ tục gây phiền hà, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo đảm sinh hoạt của nhân dân.


ảnh: toàn bộ TTHC được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện, giải quyết công việc nhanh chóng… là những gì mà cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ở thị trấn Phước Bửu luôn thực hiện và giữ được khi hướng dẫn người dân đến làm thủ tục.


Người dân được tiếp đón niềm nở khi đến liên hệ công việc (ảnh: chị Lữ Thị Thúy Dịu,
cán bộ phụ trách lĩnh vực chính sách-xã hội hướng dẫn người dân đến liên hệ công việc tại bộ phận)

Anh Đỗ Tiến Dũng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa thị trấn Phước Bửu, nói: "Các máy vi tính đều được nối mạng, được trang bị phần mềm quản lý văn bản, nên dễ dàng cập nhật thông tin, tạo thuận lợi cho công việc, giúp cho chúng tôi giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân một cách nhanh nhất".

Mô hình một cửa, một cửa liên thông tại thị trấn Phước Bửu đã và đang từng bước tối ưu hóa hoạt động giao dịch hành chính công của cơ quan nhà nước đối với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần tạo niềm tin với nhân dân, hình thành diện mạo mới cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước, hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại.

Ông Nguyễn Đức Hòa, phó chủ tịch UBND Thị trấn cho biết thêm: "Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, thời gian tới cấp ủy, chính quyền thị trấn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các TTHC để kịp thời sửa đổi, bổ sung, đảm bảo đúng các quy định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng cải cách hành chính, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tích cực trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương".

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc