Tin tổng hợp

Hiệu quả từ những điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách xã hội

Để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận thuận lợi với các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã đưa các hoạt động nghiệp vụ về phục vụ ngay tại điểm giao dịch xã, phường, thị trấn (Điểm giao dịch xã) thông qua hoạt động tổ chức giao dịch vào ngày cố định tại các điểm giao dịch; giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ kịp thời để có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Với 13 điểm giao dịch ở 13 xã, thị trấn, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc bố trí thời gian giao dịch cụ thể cho 13 điểm giao dịch từ ngày 05 đến ngày 24 hàng tháng (kể cả thứ 7, chủ nhật). Tại đây, tổ giao dịch xã có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền và công khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; tiếp nhận hồ sơ vay vốn, giải ngân, thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm và thực hiện quy trình xử lý nợ, họp giao ban với tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác.

Tại điểm giao dịch xã không chỉ là nơi giao dịch trực tiếp với người dân mà còn là nơi công khai các chính sách tín dụng, niêm yết các quy trình thủ tục; công khai danh sách các hộ được vay vốn, số tiền vay, tiền lãi. Giúp cho người dân đặc biệt là hộ nghèo và các đối tượng chính sách nắm bắt được thông tin kịp thời, giúp người dân dễ dàng làm thủ tục trong quá trình vay vốn và trả nợ. Sự công khai các chế độ, chính sách đã giúp người dân hiểu rõ hơn về mục đích và ý nghĩa của các chương trình, đồng thời góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị -xã hội nhận ủy thác và nhân dân cùng tham gia vào công tác giám sát tín dụng chính sách, giúp hạn chế tối đa những sai phạm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn ưu đãi của Chính phủ.

Cùng với đó, hoạt động của tổ giao dịch xã đều được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định và được NHCSXH huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời rút kinh nghiệm nhằm từng bước nâng cao chất lượng giao dịch xã. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm giao dịch xã luôn được quan tâm, trú trọng, mọi người đến giao dịch thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ y tế và các văn bản chỉ đạo của chính quyền các cấp và của ngành, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại các điểm giao dịch xã.

Có thể nói hệ thống Điểm giao dịch xã của NHCSXH đã tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, tiết giảm chi phí, thời gian đi lại giao dịch của người vay, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội dân chủ, công khai với cách thức "Phục vụ tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã".

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của hoạt động của điểm giao dịch xã, NHCSXH huyện Xuyên Mộc đã không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch. Trong đó chú trọng đến chất lượng giao ban hàng tháng tại Điểm giao dịch xã, giao ban ngắn gọn về thời gian, nội dung tập trung vào việc phổ biến chính sách mới, phân tích sâu các vấn đề còn tồn tại, đưa ra giải pháp thực hiện; đối với những nơi có chất lượng tín dụng kém, lãnh đạo NHCSXH huyện phải chủ trì họp giao ban để tìm giải pháp khắc phục.

Minh Tuấn-NHCSXH Huyện Xuyên Mộc