Tin tổng hợp

Hỗ trợ máy bơm nước cho người dân chống hạn

Theo phản ánh của xã Bông Trang, trước thực trạng từ hơn 10 ngày trở lại đây, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã đang trong tình trạng thiếu nước tưới phục vụ nông nghiệp. Ngày 5/3, Trung tâm thủy nông Tỉnh đã kịp thời hỗ trợ 6 máy bơm, đầu bơm, ống hút, ống đẩy để dẫn nước từ Hồ Sông Hỏa về các kênh thủy lợi, kịp thời cứu hạn cho 108ha hoa màu đang có nguy cơ ảnh hưởng do không đủ nguồn nước phục vụ sản xuất. 


ảnh: lượng nước của Hồ Sông Hỏa hiện còn khoảng 1,9 triệu m3


ảnh: 6 máy bơm,
đầu bơm, ống hút, ống đẩy được hỗ trợ giải cứu hạn, người dân vô cùng phấn khởi.

Do khu vực xã Bông Trang không có nguồn nước ngầm nên người dân không khoan hay đào được giếng, thời điểm này hồ Sông Hỏa đã có dấu hiệu cạn nước, lượng nước đổ về các kênh dẫn rất ít, không đủ tưới cho cây trồng. Việc hỗ trợ máy bơm kịp thời trong điều kiện đang căng thẳng về nguồn nước sản xuất, người dân xã Bông Trang đã vô cùng phấn khởi, vui mừng.


ảnh: 108ha hoa màu, trong đó có Thanh long được cứu hạn kịp thời.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc