Tin trong nước

Hội cựu chiến binh huyện Xuyên Mộc tập huấn công tác hướng dẫn đại hội Hội cựu chiến binh cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2022
Để chuẩn bị đại hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 được tiến hành tổ chức trong năm 2017, Sáng ngày 19/09/2016, tại hội trường UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc, Hội cựu chiến binh huyện đã tổ chức lớp tập huấn công tác hướng dẫn đại hội Hội cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017- 2022 cho tổ chức Hội cơ sở 13 xã, thị trấn và Trung tâm y tế huyện.`

ảnh: ông Nguyễn Xuân Sửu- CT Hội cựu chiến binh huyện XMộc phát biểu khai mạc lớp tập huấn

ảnh: ông Phạm Nguyễn- PCT Hội cựu chiến binh huyện XMộc triển khai hướng dẫn nội dung tổ chức đại hội Hội cựu chiến binh cấp cơ sở

 

Tại lớp tập huấn, các đại biểu tham dự được phổ biến hướng dẫn số 681 ngày 05/09/2016 của Hội cựu chiến Binh Huyện Xuyên Mộc về tổ chức đại hội Hội cựu chiến binh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2022, gồm: nội dung và công tác chuẩn bị đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử ban chấp hành cấp cơ sở; quy trình tổ chức đại hội; nguyên tắc và hình thức bầu cử; thời gian tiến hành đại hội, nội dung các văn bản phục vụ đại hội và công tác tổ chức thực hiện.

ảnh: các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu của 13 Hội cựu chiến binh xã, thị trấn và Hội cựu chiến binh Trung tâm y tế huyện nắm vững nội dung công việc về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội, qua đó phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động, tích cực trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ sở trên địa bàn huyện vào quý I năm 2017.

 

                        Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc