Tin tổng hợp

Hội nghị giao ban giữa thường trực Huyện với các xã, thị trấn

Ngày 29/11, ông Nguyễn Văn Độ- Phó bí thư thường trực Huyện Uỷ Xuyên Mộc chủ trì hội nghị giao ban giữa thường trực Huyện với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, 11 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2018. Tham dự hội nghị có lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.


ảnh: quang cảnh hội nghị


ảnh: các đại biểu dự hội nghị

Tính đến cuối tháng 10 năm 2018, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Xã Bưng Riềng và các xã giai đoạn 2013-2015 Bàu Lâm, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Hòa Bình tiếp tục thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2018, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; dự kiến đến cuối năm 2018, 03 xã Xuyên Mộc, Phước Thuận, Bàu Lâm đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã giai đoạn 2016-2020 gồm 6 xã Bình Châu, Tân Lâm, Hòa Hiệp, Bông Trang, Phước Tân, Hòa Hưng đang triển khai thực hiện các nội dung theo Đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới được phê duyệt, tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2018 và các năm tiếp theo. Về thu hút đầu tư trên địa bàn, UBND Huyện đã triển khai tích cực phối hợp với các sở, ngành xây dựng danh mục các dự án trọng điểm và cơ sở dữ liệu để thu hút đầu tư, danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa đầu tư; các chính sách hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, lao động,… được triển khai đến doanh nghiệp; Hiện Trên địa bàn huyện có tất cả 98 dự án, trong đó có 04 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đăng ký 4.264 triệu USD và 17.661,95 tỷ đồng. Theo thống kê phân loại hiện chỉ có 46 dự án du lịch đã hoàn thành thủ tục đầu tư và có khả năng chuyển vốn đăng ký thành vốn thực hiện. Công tác chăm lo cho mục tiêu phát triển con người: đã khởi công nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện lên quy mô 200 giường bệnh để giải quyết tình trạng quá tải về cơ sở vật chất; giải quyết việc làm cho 4.443 lao động trên địa bàn huyện, trong đó có 2.203 lao động nữ; đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh giảm xuống còn khoảng 7,51%, trong đó chuẩn quốc gia giảm xuống còn khoảng 1,6%; Các chính sách ưu đãi đối với người có công, đối tượng chính sách được bảo đảm; các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ đối với trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội khác được quan tâm. Việc xử lý các vấn đề môi trường trên địa bàn, Huyện thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra các điểm nóng thường xảy ra các hoạt động khai thác khoáng sản không phép, trái phép và công tác bảo vệ môi trường.


ảnh:ông Nguyễn Văn Độ- Phó bí thư thường trực Huyện Uỷ Xuyên Mộc phát biểu tại hội nghị


ảnh: hội nghị thảo luận

Cũng tại hội nghị các cơ quan, ban, ngành và các xã, thị trấn nêu lên những khó khăn, hạn chế, đề xuất, kiến nghị các nội dung cần giải quyết về chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thu hút đầu tư trên địa bàn và giải pháp phát triển kinh tế; chăm lo cho mục tiêu phát triển con người; xử lý các vấn đề môi trường trên địa bàn; công tác xây dựng Đảng và thực hiện phong trào Đảng viên tình nguyện.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc