Tin tổng hợp

Hội nghị hiệp đồng đào tạo, tập huấn, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2018

Sáng 23/2, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị hiệp đồng đào tạo, tập huấn, huấn luyện, kiểm tra  sẵn sàng động  viên quân nhân dự bị năm 2018. Dự hội nghị có ông Đặng Thanh Minh- CT UBND huyện.


ảnh: ông Đặng Thanh Minh- CT UBND huyện Xuyên Mộc ( đứng thứ 8 từ trái qua)
trao quyết định động viên quân nhân dự bị cho các xã, thị trấn

Năm 2018, tổng chỉ tiêu động viên quân nhân dự bị huyện Xuyên Mộc được giao là 306 sĩ quan, hạ sỹ quan, trong đó đào tạo, bổ túc, chuyển loại 7 sỹ quan, hạ sỹ quan tại trường quân sự quân khu và trường quân sự tỉnh; tập huấn từ tiểu đội trưởng đến tiểu đoàn trưởng 79 sỹ quan tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; kiểm tra sẵn sàng động viên 110 sỹ quan tại huyện; động viên tham gia huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện 110 sỹ quan, hạ sỹ quan.


ảnh: phát biểu của ông Đặng Thanh Minh- CT UBND huyện Xuyên Mộc

Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2018, ông Đặng Thanh Minh- CT UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch huy động quân nhân dự bị; các địa phương giao nguồn trực tiếp cho huyện phải đảm bảo con người cụ thể, đúng thành phần, đúng thời gian; đảm bảo phương tiện vận chuyển quân nhân dự bị đến trạm tiếp nhận quân nhân dự bị của huyện bàn giao đúng thời gian, quân số và địa điểm qui định.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.