Tin tổng hợp

Hội nghị phản biện xã hội về đề án thu phí tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

 Sáng ngày 22/6, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị phản biện của UBMTTQVN đối với dự thảo đề án thu phí tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Đến dự hội nghị có lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc; các thành viên Ban tư vấn của huyện; đại diện các đoàn thể chính trị xã hội huyện và lãnh đạo UBMTTQVN các xã, thị trấn.


ảnh: quang cảnh hội nghị


ảnh: các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Lãnh đạo phòng kinh tế hạ tầng huyện đã thông qua dự thảo đề án thu phí tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Đa số ý kiến tham dự hội nghị đã thống nhất với dự thảo của đề án, đồng thời góp ý một số nội dung xã hội quan tâm, như: sự cần thiết của đề án thu phí; đề án khi tiến hành triển khai thực hiện có phù hợp và tính thực tiễn của địa phương có hợp với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước hay chưa; cách tính và hình thức thu phí có khoa học, phù hợp với đời sống của người dân trên địa bàn; tính khả thi của đề án và đảm bảo tính hài hòa lợi ích của Nhà Nước và nhân dân.


ảnh: Lãnh đạo phòng kinh tế hạ tầng huyện đã thông qua dự thảo đề án


ảnh: ông Phạm Bá Đương đóng góp ý kiến tại hội nghị


ảnh: ông Huỳnh Thanh Phương đóng góp ý kiến tại hội nghị


ảnh: ông Trần Văn Phương- CT UBMTTQVN huyện đóng góp ý kiến tại hội nghị

Hội nghị nhằm lấy ý kiến đóng góp xây dựng đề án thu phí tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn huyện Xuyên Mộc góp phần lập lại trật tự xã hội, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện.

Nguyễn Thắng- huyện Xuyên Mộc