Tin tổng hợp

Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật tiếp cận thông tin và Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Sáng ngày 9/11, UBND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội  nghị phổ biến, quán triệt Luật tiếp cận thông tin và Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho gần 200 người là lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, ban ngành, UBMTTQ và đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo và công chức tư pháp-hộ tịch các xã thị trấn.


ảnh: báo cáo viên tại
hội nghị.


ảnh: toàn cảnh
hội nghị.

Tại Hội nghị, báo cáo viên Phòng Tư pháp đã truyền đạt những  nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và một số văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, Luật Tiếp cận thông tin được kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII  thông qua ngày 6/4/2016, gồm 5 chương, 37 điều, quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin; trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan Nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân. Luật ban hành nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về mở rộng dân chủ, đảm bảo quyền công dân, quyền con người, tạo cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, đảm bảo quyền được thông tin của nhân dân.


ảnh: các đại biểu tham dự
hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. Theo đó, ngày 20/6/2017, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009, có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Luật có 9 chương, 78 điều. So với Luật năm 2009, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 có nhiều điểm mới. Với buổi tập huấn này, các đại biểu đã có thêm kiến thức về pháp luật bồi thường nhà nước để ứng dụng vào việc giải quyết khi có các vụ việc xảy ra liên quan đến đơn vị mình. Đồng thời, nâng cao hơn trách nhiệm trong thực thi công vụ để tránh xảy ra oan sai, gây thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.