Tin tổng hợp

Hội nghị quân chính 9 tháng đầu năm 2018

Sáng 12/10, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc đã tổ chức Hội nghị quân chính 9 tháng đầu năm 2018 nhằm đánh giá nhiệm vụ quân sự quốc phòng 9 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.


ảnh: quang cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; lực lượng vũ trang huyện đã thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương trên tất cả các mặt công tác, đạt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2018, trong đó đã chủ động xây dựng Nghị Quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2018 triển khai đến từng đơn vị xã, thị trấn, khối tự vệ cơ quan, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ; tổ chức hội trại tòng quân, lễ giao quân chặt chẽ, đúng qui định; tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính năm 2018. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại hạn chế, là tình hình an ninh nông thôn, khiếu kiện đất đai, trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp; nhiệm vụ huấn luyện của một số ít địa phương đạt kết quả chưa cao.


ảnh: các đại biểu tham dự hội nghị

3 tháng cuối năm 2018, Ban chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các cấp, các ngành nắm chắc tình hình, tham mưu cho các cấp chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đã đề ra. Cụ thể, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng theo Nghị Định 77, Nghị Định 133 của Chính Phủ; thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh theo chỉ đạo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; tiếp tục tham mưu cho HĐNVQS huyện tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019 chặt chẽ, đúng luật; nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Nghị Quyết TW 4 khóa khóa XII; tham gia tích cực phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với công tác dân vận; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật luôn bảo đảm kịp thời cho hoạt động thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu...

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.