Tin tổng hợp

Hội nghị quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh-Huyện.

Sáng ngày 6/9, Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương của Tỉnh, huyện đối với các đại biểu là thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBKT, các Ban đảng văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo UBMTTQ, đoàn thể huyện và bí thư hoặc phó bí thư các Chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.


ảnh: ông Nguyễn Văn Độ, phó bí thư TT Huyện ủy  chủ trì hội nghị.


ảnh: đại biểu dự hội nghị

     Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy gồm: Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế"; Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ-me trong tình hình mới"; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng"; NQ 05-BTV tỉnh ủy về phát triển KHCN tỉnh BRVT đến năm 2020, định hướng 2025; NQ 06-BTV Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; NQ 07-BTV Tỉnh ủy về phát triển trang trại tỉnh BRVT giai đoạn 2017-2020, định hướng 2025; NQ 08-BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng tỉnh BRVT đến năm 2020, tầm nhìn 2025; Nghị quyết số 09- của BCH Đảng bộ Tỉnh về "Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh BR-VT"; NQ 11-BTV Huyện ủy nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giai đoạn 2018-2020; NQ 12-BVT huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; NQ 13-BTV huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong CCHC; CT 24-HU về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân….


ảnh: ông Mai Điền Phương-Trưởng CAH thông qua NQ tại hội nghị.


ảnh: ông Ninh Đức Bảo-tại hội nghị quán triệt NQ-Chỉ thị của TW, tỉnh, huyện.

     Qua Hội nghị giúp đại biểu nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW, của Tỉnh ủy, Huyện ủy từ đó xây dựng các kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.