Tin tổng hợp

Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp - Thi hành án dân sự năm 2018

Chiều ngày 22/1, UBND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tư pháp - Thi hành án dân sự năm 2018.


ảnh: ông Nguyễn Minh Thắng, trưởng phòng Tư pháp báo cáo công tác tư pháp 2018.

Theo kết quả công tác thi hành án dân sự (số liệu từ ngày 1-10-2017 đến 30-9-2018), trong tổng số 2.027 việc thụ lý, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc đã thi hành xong 1.390 việc. Tỉ lệ thi hành án xong trên số việc có điều kiện đạt 83%, vượt 10,73% so với chỉ tiêu do Quốc hội giao. Trong năm 2018, cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 23 trường hợp.Tổng số tiền thụ lý hơn 129 tỷ đồng, Số tiền đã qua xác minh, phân loại có hơn 76 tỷ đồng có điều kiện giải quyết, giải quyết xong hơn 36 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 48%. Thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước là 1.029 việc, tương ứng với số tiền hơn 6 tỷ đồng.  Đã giải quyết được 718 việc thu được số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51% về việc và 5% về tiền. Bên cạnh đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc đã trực tiếp công dân đầy đủ các ngày trong tuần, nhận 1 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục và đã giải quyết xong.


ảnh: toàn cảnh hội nghị.

Về công tác tư pháp trong năm 2018, Tư pháp huyện và Tư pháp các địa phương đã tham mưu tích cực cho các cấp chính quyền đẩy mạnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và các văn bản luật mới ban hành, các văn bản luật điều chỉnh trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành, như: Luật Hộ tịch, Luật Hòa giải cơ sở, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật...Kịp thời góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được tăng cường, huy động đông đảo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các cá nhân tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng các xã vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Trong năm 2018, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã tổ chức tuyên truyền được 193 cuộc phổ biến pháp luật với khoảng 16.074 lượt người tham dự. Các thủ tục hành chính về lĩnh vực hộ tịch, chứng thực hồ sơ giải quyết đúng hạn. Về công tác hòa giải ở cơ sở, trong số 312 vụ việc thụ lý, 230 vụ hòa giải thành đạt tỷ lệ 74%....

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.