Tin tổng hợp

Hội nghị triển khai Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Chiều ngày 20/10, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị triển khai Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Bà Đinh Thị Trúc My- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


ảnh: quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Luật có 8 chương, 76 điều quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; nguyên tắc, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.... 

Hội nghị đồng thời triển khai Nghị định 79/2018/NĐ-CP của chính phủ; Thông tư số 16, 17 của Bộ Công an và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật. 

Cũng tại hội nghị, Công an huyện Xuyên Mộc cũng đã tổng kết 6 năm thực hiện Pháp lệnh số 16 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Theo đó, qua 6 năm triển khai thực hiện, Pháp lệnh số 16 đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý, sử dụng VK, VLN & CCHT của các cấp, ngành, địa phương, góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Trong  6 năm, trên địa bàn huyện đã vận động, thu gom được 1002 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.


ảnh: các đại biểu tham dự hội nghị

Qua hội nghị, nhằm quán triệt kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Nguyễn Thắng-đài TT Xuyên Mộc.