Tin tổng hợp

Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Ngày 4/12/2015, UBND huyện Xuyên Mộc phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân.

Ông Tạ Quốc Trung, phó chủ tịch UBND huyện, chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Xuyên Mộc đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

ảnh: Ông Tạ Quốc Trung, phó chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, có hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan ban ngành, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, báo cáo viên cấp huyện và cán bộ Tư pháp hộ tịch của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã được nghe bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật-báo cáo viên cấp tỉnh, triển khai và phổ biến các nội dung quan trọng và những điểm mới được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Trong đó, Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định rõ hơn về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính của nước CHXHCN Việt Nam. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân được quy định rõ là tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cũng đã được Quốc hội thông qua với 3 điểm mới và nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức bầu cử khi tiến hành bầu cử, nêu ra những yêu cầu cần thiết đối với 1 cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

ảnh: đại biểu tham dự Hội nghị.

Thông qua hội nghị này, các đại biểu đã nắm được nội dung quan trọng của các văn bản luật nói trên và những định hướng công tác tuyên truyền để từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong thời gian tới.

Tin, ảnh:Thanh Hồng- Đài TT Xuyên Mộc