Tin tổng hợp

Hội nghị trực tuyến Triển khai, quán triệt Nghị quyết và chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng ngày 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Hội nghị được trực tuyến đến 7 điểm cầu với sự tham dự của đông đảo cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện. Chủ trì tại điểm cầu huyện Xuyên Mộc có ông Huỳnh Kim Sơn,  phó Bí thư  TT Huyện ủy. Tại điểm cầu các xã có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nêu rõ: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã phân tích, đánh giá toàn diện, khách quan về tình hình, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đại hội đã có nhiều ý kiến tâm huyết, thảo luận và đóng góp, và đại hội đã quyết nghị mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu đưa tỉnh BRVT phát triển nhanh, bền vững.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII là nhiệm vụ hết sức quan trọng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động của toàn Đảng và toàn dân, để cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra ngay từ quý đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 24-25/9/2020. Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Đây là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh; là kết quả của việc tiếp thu, quán triệt và cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn để định hướng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025.

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc