Tin tổng hợp

Hơn 2000 thanh niên huyện Xuyên Mộc khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân năm 2020

Từ ngày mồng 7 đến ngày 23/10,  Hội đồng nghĩa vụ các xã, thị trấn huyện Xuyên Mộc phối hợp tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện tham gia nghĩa vụ CAND năm 2020 cho thanh niên đủ điều kiện khám sơ tuyển sức khỏe.


ảnh: khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện tham gia nghĩa vụ CAND năm 2020 cho thanh niên xã Phước Tân

Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân vào đầu năm 2020 đạt kết quả tốt. Qua xét duyệt, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Xuyên Mộc đã chốt danh sách thanh niên đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2020 toàn huyện là 2.029 thanh niên. Việc khám sơ tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Sau khi khám sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn sẽ tiếp tục thực hiện các bước còn lại để tuyển chọn những thanh niên có chất lượng với phương châm "Tuyển người nào chắc người đó".

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc