Tin tổng hợp

Hơn 80 hội viên phụ nữ huyện Xuyên Mộc tham gia hội thảo xây dựng các mô hình thực hiện cuộc vận động “ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”

Ngày 21/9, Hội LHPN tỉnh BRVT tổ chức hội thảo xây dựng các mô hình thực hiện cuộc vận động " xây dựng gia đình 5 không 3 sạch". Tham gia hội thảo có lãnh đạo HLHPN tỉnh BRVT, huyện Xuyên Mộc và hơn 80 hội viên Hội liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn trong huyện Xuyên Mộc.


ảnh: quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo Hội liên hiệp phụ nữ Huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã báo cáo một số kết quả nổi bật thực hiện được trong cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" từ năm 2017 đến nay. Đồng thời, chia sẽ kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình và tổ chức hoạt động có hiệu quả của cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; trao đổi trực tiếp về thực hiện các tiêu chí cuộc vận động, các giải pháp thực hiện phát động, theo dõi, lựa chọn nhân rộng điển hình tiên tiến và nêu lên những thuận lợi khó khăn trong việc đăng ký với địa phương và việc tổ chức thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả tốt nhất.


ảnh: các hội viên tham gia hội thảo

Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện Cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời giúp các gia đình hội viên nhận thức được lợi ích của Cuộc vận động với gia đình mình; phát huy được tính chủ động, tự giác, giúp đỡ nhau của các gia đình; phát huy được tính sáng tạo của các cấp Hội.

                             Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc