Tin tổng hợp

Họp thẩm tra, báo cáo chương trình xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

Chiều ngày 6/2, Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Xuyên Mộc giai đoạn 2016- 2020 tổ chức họp nghe UBND xã Hòa Hiệp, Phước Tân, Hòa Hội, Tân Lâm báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và kế hoạch thực hiện năm 2020. Ông Nguyễn Quốc Khanh- PCT UBND huyện Xuyên Mộc- chủ trì hội nghị.


ảnh: quang cảnh cuộc họp


Các đại biểu tham dự cuộc họp

Báo cáo của UBND các xã Hòa Hiệp, Phước Tân, Hòa Hội, Tân Lâm đến nay, xã Hòa Hiệp đạt được 19/19 tiêu chí, trình hồ sơ đề nghị thẩm tra 17 tiêu chí; xã Phước Tân đạt được 17/19 tiêu chí, trình hồ sơ đề nghị thẩm tra 18 tiêu chí, 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 15 y tế và tiêu chí số 19 an ninh quốc phòng; xã Hòa Hội đạt được 16/19 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 10 thu nhập, tiêu chí số 17 môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí số 18 hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; xã Tân Lâm đạt được 15/19 tiêu chí, 4 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 giao thông, tiêu chí số 10 thu nhập, tiêu chí số 14 giáo dục và đào tạo và tiêu chí số 17 môi trường và an toàn thực phẩm.


(1)


(2)

ảnh 1,2, các thành viên ban chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp


ảnh:Ông Nguyễn Quốc Khanh- PCT UBND huyện Xuyên Mộc- chủ trì hội nghị phát biểu kết luận cuộc họp

Qua rà soát và ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Xuyên Mộc, Huyện đề nghị các xã cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục các tiêu chí chưa đạt, trong quá trình thực hiện còn vướng mắc báo cáo, phối hợp với cơ quan thường trực, các thành viên trong Ban chỉ đạo để đảm bảo tiến độ hoàn thành chương xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

              Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.