Tin tổng hợp

Huyện ủy Xuyên Mộc sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 06/12/2018, Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị về quy định Mặt trận TQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.


Ảnh: Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Độ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.


ảnh: toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị trên địa bàn Huyện trong những năm qua đã thu được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã có nhiều chuyển biến. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở đã chủ trì giám sát 55 đơn vị sự nghiệp công lập, xã, thị trấn. trường học, công ty, doanh nghiệp; Ban Thanh tra nhân dân các cấp giám sát 142 cuộc và các Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát 145 công trình xây dựng cơ bản; tổ chức góp ý, phản biện xã hội 73 nội dung. Công tác giám sát đã tập trung vào những vấn đề mà nhân dân và xã hội quan tâm, các nội dung còn nhiều kiến nghị, bức xúc. Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện quan tâm và thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, với các nội dung đóng góp thiết thực và có giá trị. Đóng góp ý kiến, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho 41.087 cán bộ cơ sở, đoàn viên, hội viên tham gia học tập.


ảnh: ông Ninh Đức Bảo, Phó Ban dân vận Huyện ủy báo cáo tại hội nghị.


ảnh: các đại biểu dự hội nghị.

Trong thời gian tới, huyện Xuyên Mộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định về giám sát, phản biện xã hội đến cán bộ, nhân dân để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân tham gia hoạt động giám sát, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Chủ động lựa chọn nội dung giám sát cụ thể, thiết thực, để xây dựng kế hoạch triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội…góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.