Tin tổng hợp

Huyện Uỷ Xuyên Mộc tổ chức chuyên đề 2018 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Uỷ Xuyên Mộc tổ chức học tập chuyên đề 2018 " xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 Ngày 14/3, tại hội trường UBND huyện Xuyên Mộc, Huyện Uỷ Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề 2018 " xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho gần 500 đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ huyện; thường trực HĐND; trưởng, phó các ban HĐND; Trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện Uỷ; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN và trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.


ảnh: quang cảnh hội nghị


ảnh:
Thạc sĩ Hà Trung Thành, Học viện Cán bộ TP.Hồ Chí Minh  trình bày tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự nghe Thạc sĩ Hà Trung Thành, Học viện Cán bộ TP.Hồ Chí Minh trình bày các nội dung chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gồm các nội dung: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


ảnh: các đại biểu tham dự hội nghị học tập

 Sau hội nghị, các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện Uỷ triển khai nội dung chuyên đề đến từng cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu căn cứ nội dung chuyên đề và chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.