Tin tổng hợp

Huyện Uỷ Xuyên Mộc triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp

Ngày 5/10, Huyện Uỷ Xuyên Mộc tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện của HuyệnUỷ. Ông Dương Trọng Hiếu – Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn có ông Huỳnh Kim Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; bà Lê Thị Trang Đài, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Huyện ủy viên, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể huyện và bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.


ảnh: Ông Dương Trọng Hiếu – Bí thư Huyện Ủy phát biểu khai mạc hội nghị


ảnh: quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ông Dương Trọng Hiếu – Bí thư Huyện ủy, nhấn mạnh: các văn bản được quán triệt, triển khai tại hội nghị này có ý nghĩa quan trọng, vì vậy các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, kỹ lưỡng những nội dung trọng tâm đến các cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị; cụ thể hoá các nội dung thành các quy định, kế hoạch, hướng dẫn của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện.


ảnh: các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 55 ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch 266, ngày 23/6/2020 của Bạn thường vụ Huyện Ủy về chương trình hành động số 47 ngày 28/2/2020 của Ban thường vụ Tỉnh Ủy thực hiện Chỉ thị số 30 của Bạn bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà Nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kế hoạch 268 ngày 13/7/2020 của Ban thường vụ Huyện Ủy Xuyên Mộc về thực hiện chương trình hành động số 44 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36, ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ Trung Ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 270, ngày 17/7/2020 của Ban thường vụ Huyện Ủy về thực hiện chương trình số 49 ngày 13/4/2020 của Ban thường vụ Tỉnh Ủy thực hiện Nghị quyết số 24 ngày 25/7/2018 của Bộ chính trị khóa XII về chiến lược quốc phòng Việt Nam; Kế hoạch số 271, ngày 17/7/2020 của Ban thường vụ Huyện Ủy về thực hiện chương trình số 50, ngày 13/4/2020 của Ban thường vụ Tỉnh Ủy thực hiện Nghị Quyết số 29 ngày 25/7/2018 của Bộ chính trị khóa XII về chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trên không gian mạng.

Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc