Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019.

Sáng ngày 23/8, Ban Tuyên giáo huyện Ủy Xuyên Mộc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019.


ảnh: các học viên nhận bằng tốt nghiệp

Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khai giảng ngày 6/2019 gồm 73 học viên đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trên toàn huyện. Trong thời gian 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8/2019 , các học viên đã được truyền đạt 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam; tham gia đi thực tế và thi cuối khóa. Kết quả: 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 61 học viên đạt loại khá giỏi, chiếm tỷ lệ hơn 83,6%.


ảnh: 8 học viên xuất sắc nhận giấy khen.

Ghi nhận sự nổ lực, phấn đấu trong học tập và rèn luyện của các học viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuyên Mộc đã tặng giấy khen cho 8 học viên xuất sắc.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc.