Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019.

Sáng 30/8, Ban Tuyên giáo huyện Xuyên Mộc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho hơn 130 cán bộ là lãnh đạo Mặt trận, đoàn thể các xã, thị trấn; Tổ trưởng tổ dân vận khu phố, ấp.


ảnh: báo cáo viên Hà Trung Thành tại hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những thông tin, cập nhật, bổ sung những lý luận mới, quan trọng, cần thiết về công tác dân vận; những kinh nghiệm thực tiễn đã rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác dân vận  ở cơ sở.


ảnh: quang cảnh buổi tập huấn

Lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, quán triệt và phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước về công tác dân vận. Đồng thời, nâng cao nhận thức trách nhiệm của Đảng viên, cán bộ, công chức về công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao năng lực, kỹ năng làm công tác dân vận cho đội ngũ làm cán bộ trong tổ chức, mặt trận các đoàn thể, khối vận xã, thị trấn và Tổ dân vận khu phố, ấp trong công tác tuyên truyền, vận động trong địa bàn dân cư.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc.