Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: đạt 89% tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế

UBND huyện- Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (BHXH), BHYT vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Nguyễn Hữu Lộc- Phó Chủ Tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí trưởng- Phó các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể, các đơn vị trong huyện và Chủ tịch UBND 13 xã, thị trấn.

Năm 2021, BHXH huyện đã làm tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo BHXH huyện đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sử dụng lao động, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đẩy mạnh tuyên truyền về chế độ chính sách BHXH, BHYT, giúp nhân dân và người lao động hiểu rõ hơn về chính sách BHXH, BHYT. Trong năm mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song công tác BHXH, BHYT vẫn được thực hiện tốt và đạt kết quả cả về chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh và huyện giao.

Đến ngày 30/11/2021, toàn huyện Xuyên Mộc có 140.240 người dân tham gia BHYT, đạt 89% tỷ lệ bao phủ theo dân số. Ước thực hiện đến cuối năm 2021 được 141.820 người dân tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ là 90% (Chỉ tiêu về Tỷ lệ dân số tham gia BHYT được UBND huyện giao năm 2021 là 91,46%). - Số người tham gia BHXH theo lực lượng lao động toàn huyện là 19.273/86.639 lực lượng lao động, đạt tỷ lệ 22,25%. Uớc thực hiện đến cuối năm 2021, đạt trên 22,5% (vượt kế hoạch được UBND huyện giao).

Số người tham gia BHTN theo lực lượng lao động toàn huyện là 17.672/86.639 lực lượng lao động, đạt tỷ lệ 20,4%, ước thực hiện đến cuối năm đạt trên 20,8% (vượt kế hoạch được UBND huyện giao). Về BHYT hộ gia đình: người dân tham gia BHYT hộ gia đình vẫn tăng dần hàng tháng, nhưng tăng chậm so với năm trước. Đến nay toàn huyện đã có 41.137 người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình (tăng 1.987 người so với cuối năm 2020), đạt tỷ lệ 26,11%/Dân số. So với năm 2020 thì tăng số lượng người tham gia BHYT hộ gia đình năm 2021 thấp (Năm 2020 tăng 4.810 người so với năm 2019).

Năm 2021, một số xã, thị  trấn có tỷ lệ người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình cao như: xã Xuyên Mộc (41,38%), xã Bưng Riềng (40,72%), xã Phước Thuận (35,87%), xã Bông Trang (34,29%).  Về BHYT học sinh: đến ngày 30/11/2021, mới có 4.489 học sinh tham gia BHYT năm học 2021-2022, đạt tỷ lệ 15,45%/học sinh toàn huyện. Hiện nay còn 24.559 học sinh chưa đăng ký tham gia BHYT. So với năm học trước thì tỷ lệ năm 2021 thấp (Năm học 2020-2021, toàn huyện Xuyên Mộc đạt 96,76% học sinh tham gia BHYT).

BHXH huyện cũng đã đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thành viên Ban chỉ đạo, thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình, đảm bảo đạt chỉ tiêu độ bao phủ BHYT... 

Thanh Hồng.