Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc đạt được 6/9 tiêu chí Huyện nông thôn mới

Ngày 24/2, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức họp triển khai thực hiện các tiêu chí Huyện nông thôn mới năm 2021. Ông Nguyễn Quốc Khanh- PCT UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì cuộc họp.


ảnh: Ông Nguyễn Quốc Khanh- PCT UBND huyện Xuyên Mộc phát biểu cuộc họp

Báo cáo của UBND huyện Xuyên Mộc cho biết đến nay, Huyện Xuyên Mộc đã cơ bản đạt được 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới bao gồm: tiêu chí giao thông; tiêu chí thủy lợi; tiêu chí điện; tiêu chí sản xuất; tiêu chí môi trường và tiêu chí chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí chưa đạt, gồm: tiêu chí qui hoạch; tiêu chí y tế- văn hóa- giáo dục và tiêu chí an ninh- trật tự xã hội. Trên địa bàn huyện hiện đang còn 2 xã Bình Châu và xã Tân Lâm đang trong quá trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm 2021 đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại cuộc họp, Ông Nguyễn Quốc Khanh- PCT UBND huyện yêu cầu các địa phương, cơ quan, ban, ngành tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy các tiêu chí đã đạt theo hướng bền vững. Đối với các tiêu chí chưa đạt, tiếp tục tập trung phối hợp thực hiện hoàn thành công tác lập qui hoạch vùng huyện; phấn đấu, duy trì giữ vững danh hiệu của các trường THPT đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, huy động sức mạnh toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc