Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019

Chiều ngày 4/12, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Dự hội nghị có lãnh đạo Huyện Uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện .


ảnh: quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định số 3600 ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh BRVT và Quyết định số 5599 ngày 28/12/2018 của UBND huyện Xuyên Mộc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 và dự thảo Chỉ Thị của UBND huyện về việc tổ chức thực hiện quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện.


ảnh: ông Nguyễn Văn Thọ- Bí thư Huyện Uỷ Xuyên Mộc phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ- Bí thư Huyện Uỷ Xuyên Mộc ghi nhận kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện trong năm 2018, yêu cầu trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời bám sát các chỉ tiêu được giao trong năm xây dựng ngay kế hoạch hành động cụ thể hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu giao năm 2019.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.