Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: Hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự Quốc Phòng-Địa Phương năm 2021.

Chiều ngày 11/12, Ban chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc  đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc tiếp tục chủ động duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực cao điểm, đặc biệt là thời điểm diễn ra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026).

Đơn vị còn chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng chống dịch Covid-19 không để bị động, bất ngờ. Ban chỉ huy Quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc ban hành chỉ thị, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tổ chức quán triệt chặt chẽ Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…

Năm 2021 Ban CHQS huyện Xuyên Mộc đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân, tự vệ đạt 100% quân số. Đặc biệt trong công tác tuyển quân - đã tuyển chọn và giao quân đạt 100% kế hoạch. Năm 2021 Ban chỉ huy Quân sự huyện còn chủ động triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó đã phối hợp xây dựng và bàn giao nhà 02 nhà tình nghĩa, 02 căn nhà đồng đội; thực hiện chương trình "nâng bước tương lai" năm 2021, tặng quần, áo, sách vở và tiền mặt cho 11 em học sinh nghèo, khó khăn tiếp tục đến trường…

Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc cũng đã công bố quyết định khen thưởng của Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện Xuyên Mộc và Ban CHQS huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021.

Thanh Hồng.