Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: hội nghị phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Sáng ngày 25/01, tại hội trường Ban chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã tổ chức hội nghị phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Đến dự có lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc.


ảnh: quang cảnh hội nghị

Báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Xuyên Mộc cho biết, đến nay các bước tuyển quân được thực hiện khá toàn diện, đảm bảo đúng thời gian kế hoạch yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đạt 100%; Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã và huyện đã xét duyệt cho 7066 thanh niên; khám sức khỏe cho 1024 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu khám; bình cử cho 299 đủ sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019; hợp đồng với 4 đơn vị nhận quân và chốt quân số.


ảnh: trao lệnh gọi thanh niên nhập ngũ cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự 13 xã, thị trấn.

Trên cơ sở chỉ tiêu Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh giao và tổng số thanh niên đủ điều kiện của từng xã, thị trấn, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Xuyên Mộc đã trao lệnh gọi thanh niên nhập ngũ cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự 13 xã, thị trấn.

                  Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.