Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: hội nghị phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Sáng ngày 14/01, tại hội trường Ban chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã tổ chức hội nghị phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2020.


ảnh: Bà Lê Thị Trang Đài, chủ tịch UBND huyện-chủ tịch HĐ NVQS huyện chủ trì hội nghị.

 Báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Xuyên Mộc cho biết, đến nay các bước tuyển quân được thực hiện khá toàn diện, đảm bảo đúng thời gian kế hoạch yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đạt 100%; Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã và huyện đã xét duyệt cho 5.634 thanh niên; khám sức khỏe cho 1.084 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu khám; bình cử cho 367 đủ sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020; hợp đồng với 4 đơn vị nhận quân và chốt quân số là 215 công dân…


ảnh: Phát lệnh gọi công dân nhập ngũ cho các xã, thị trấn.

Trên cơ sở chỉ tiêu Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh giao và tổng số thanh niên đủ điều kiện của từng xã, thị trấn, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Xuyên Mộc đã trao lệnh gọi thanh niên nhập ngũ cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự 13 xã, thị trấn.


ảnh: toàn cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị,  Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc đã tổ chức giao chỉ tiêu  huấn luyện quân nhân dự bị năm 2020.

Năm 2020, tổng chỉ tiêu động viên quân nhân dự bị huyện Xuyên Mộc được giao là 170 QNDB. Trong đó đào tạo, bổ túc, chuyển loại 9 sỹ quan, hạ sỹ quan tại trường quân sự quân khu và trường quân sự tỉnh; tập huấn từ tiểu đội trưởng đến tiểu đoàn trưởng 161 sỹ quan tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Thanh Hồng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.