Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: Hội nghị tập huấn phổ biến Luật An ninh mạng

Ngày 26/10, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Xuyên Môc tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Luật An ninh mạng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.


ảnh: Báo cáo viên tại Hội nghị.


ảnh: toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin những nội dung chính về Luật An ninh mạng được Quốc hội Nước CHXHCNVN thông qua vào ngày 12/6/2018. Trong đó, Luật An ninh mạng đề cập đến những quy định chung và những quy định cụ thể về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; cách phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động bảo vệ an ninh mạng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.


ảnh: các đại biểu tham dự Buổi tập huấn.

Thông qua hội nghị lần này giúp cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nắm rõ các quy định của  luật trên, từ đó thực hiện đúng các quy định của pháp luật; đồng thời triển khai tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu, nắm vững những nội dung cơ bản để sớm đưa các quy định của Luật vào thực tiễn cuộc sống.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.