Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: hội nghị thông tin chuyên đề tuyên truyền GDQP&AN trong tình hình mới.

Sáng ngày 5/12, hội đồng GDQP&AN Huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề tuyên truyền GDQP&AN trong tình hình mới cho 130 người là thành viên,thường trực HĐ GDQP&AN huyện, xã, thị trấn; hiệu trưởng các trường THPT, báo cáo viên của các xã, thị trấn.


ảnh: Bà Đinh Thị Trúc My, phó chủ tịch UBND-Chủ tịch hội đồng GDQP & AN huyện đến dự hội nghị.


ảnh: toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin  nội dung 9 chuyên đề, gồm: Bản chất và mối quan hệ giữa các các nước lớn và giải pháp của Việt Nam; Nhận diện chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ và một số nước hiện nay; Những vấn đề mới về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo nước ta hiện nay; Một số tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những vấn đề đặt ra đối với QPAN...


ảnh: ông Phan Tấn Thiện, thông qua kế hoạch tại hội nghị


ảnh: các đại biểu dự hội nghị

Qua buổi tập huấn, Hội đồng GDQPAN các xã, thị trấn trong toàn huyện có cơ sở triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đa dạng, giúp cho mọi tầng lớp nhân dân nắm bắt được những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong nước và quốc tế… Từ đó tạo sự thống nhất cao với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống "diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.