Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc hội nghị tổng kết năm học 2018- 2019

Ngày 16/8, huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018- 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học mới 2019- 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo HĐND, UBND huyện Xuyên Mộc.


ảnh: quang cảnh hội nghị

Năm học 2018–2019, toàn huyện có 23 trường MN, trong đó có 20 trường công lập và 3 trường tư thục; 28 nhóm, lớp MN độc lập tư thục tăng 2 nhóm trẻ tư thục và 1 trường MN, giảm 1 trường MN công lập do sáp nhập.  Trong năm học vừa qua, toàn ngành đã tiếp tục tập trung triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 giải pháp cơ bản. Nhìn chung hoạt động chuyên môn ngày càng ổn định và hiệu quả: Chất lượng giáo dục ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi về học lực và tốt về hạnh kiểm tăng; tỷ lệ học sinh yếu, kém về học lực và TB, yếu về hạnh kiểm giảm đáng kể: có 1.603 học sinh đỗ vào lớp 10 THPT công lập, đạt tỷ lệ 86,6% số học sinh dự thi.Trong các cuộc thi học sinh giỏi ở bậc tiểu học, THCS, năm học 2018- 2019, huyện Xuyên Mộc có nhiều học sinh đạt giải cấp quốc gia, giải cấp tỉnh; 100% xã, thị trấn trên địa bàn được công nhận phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi. 10/13 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2; 03/13 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3, huyện Xuyên Mộc được công nhận đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2. Tính đến hết năm học 2018-2019, huyện Xuyên Mộc có 35/61 trường được công nhận chuẩn đạt chuẩn Quốc gia chiếm tỷ lệ 57,4%, trong đó MN: 13/20 trường; TH: 14/27 trường; THCS: 8/14 trường.


ảnh: ôngNguyễn Tấn Hậu- trưởng Phòng giáo dục và đào tạo huyện báo cáo tại hội nghị


ảnh: các đại biểu tham dự hội nghị

Năm học mới 2019-2020, Ngành giáo dục- đào tạo huyện Xuyên Mộc tiếp tục rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; quan tâm công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; triển khai thực hiện có chất lượng chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa; tiếp tục bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình  ngoại ngữ 10 năm đối với giáo dục phổ thông; triển khai có hiệu quả đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ dạy học nghiên cứu khoa học.


ảnh: khen thưởng

Dịp này, UBND huyện Xuyên Mộc đã tặng giấy khen cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.