Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc họp triển khai các giải pháp ứng phó tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

Ngày 15/5, UBND tỉnh đã công bố Quyết định số 1214 về việc công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Theo đó, ngày 18/5, ông Nguyễn Quốc Khanh- PCT UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì cuộc họp làm việc với các cơ quan, ban ngành liên quan của huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn để nghe báo cáo về việc cung cấp, sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn và bàn các giải pháp thực hiện công tác ứng phó. Dự cuộc họp có Chi nhánh cấp nước Xuyên Mộc và Trung tâm cấp nước sạch tỉnh.


ảnh: lãnh đạo UBND xã Bình Châu báo cáo tình hình thiếu nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã


ảnh: lãnh đạo Chi nhánh cấp nước Xuyên Mộc báo cáo tình hình cung cấp nước trên địa bàn huyện

Tại cuộc họp, đa số các xã, thị trấn trên địa bàn huyện báo cáo hiện nay nguồn nước sinh hoạt vẫn được đảm bảo cho nhu cầu sử dụng của người dân, riêng xã Bình Châu thiếu hụt nước sinh hoạt nghiêm trọng, để giải quyết sự thiếu hụt nước sinh hoạt ở xã Bình Châu, từ ngày 16/5, Chi nhánh cấp nước Xuyên Mộc đã tổ chức phân vùng cấp nước để đáp nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho người dân. Đối với khu dân cư có địa hình cao, như: ấp Bình Hoà, Bình Tiến, Bình Trung, Thèo Nèo...  áp lực nước cấp không đủ để dẫn nước về từng hộ gia đình, Chi nhánh cấp nước Xuyên Mộc đã huy động xe bồn chở nước về tận ấp.


ảnh: ông Nguyễn Quốc Khanh- PCT UBND huyện Xuyên Mộc phát biểu chỉ đạo cuộc họp


ảnh: các đại biểu tham dự cuộc họp

Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Quốc Khanh- PCT UBND huyện, yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sử nước sinh hoạt một cách tiết kiệm và hiệu quả; Rà soát, cụ thể, chính xác từng hộ dân, từng khu vực trên địa bàn các xã, thị trấn về thiếu nguồn nước sinh hoạt để thống kê, báo cáo UBND huyện phối hợp, chỉ đạo phương án cung cấp nước cho người dân sử dụng, tuyệt đối không để cho hộ dân nào thiếu nước sinh hoạt.

Nguyễn Thắng- Xuyên Mộc