Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: Khai mạc hội nghị thông tin các chuyên đề thời sự, pháp luật năm 2019.

Sáng 29/10, Huyện Xuyên Mộc tổ chức Khai mạc hội nghị thông tin các chuyên đề thời sự, pháp luật năm 2019.


ảnh: báo cáo viên tại hội nghi.

 Mục đích của lớp học này là nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ cho các đối tượng trên địa bàn huyện  những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phòng chống âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", "Bạo loạn lật đổ" và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xấu, độc trên không gian mạng của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn.


ảnh:
các cán bộ thuộc đối tượng 3 tham dự hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, 200 người là các cán bộ thuộc đối tượng 3 đã được quán triệt 04 chuyên đề và Nội dung cơ bản của Luật cảnh sát biển VN.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc