Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, năm 2019

Ngày 8/10, tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Xuyên Mộc, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề, là: "Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời". Tham dự lễ có bà Đinh Thị Trúc My- PCT UBND huyện Xuyên Mộc; lãnh đạo UBMTTQ, Hội Khuyến học, các ban ngành, đoàn thể xã hội trên địa bàn huyện; Đại diện Lãnh đạo các xã, thị trấn, đại diện BGH các trường học Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện; Học sinh 02 trường Trường Tiểu học Xuyên Mộc, THCS Xuyên Mộc.


ảnh: quang cảnh lễ khai mạc


ảnh:bà Đinh Thị Trúc My- PCT UBND huyện Xuyên Mộc phát biểu phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2019


ảnh: các đại biểu hưởng ứng chủ đề tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Tuần lễ học tập suốt đời được tổ chức từ ngày 08/10- 14/10/2019, đây là dịp tiếp tục tôn vinh, giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đinh Thị Trúc My- PCT UBND huyện Xuyên Mộc đề nghị các cấp ủy, đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trong toàn huyện nêu cao mục đích, yêu cầu của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019, trong đó nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; Huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thế, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ; Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tránh phô trương, hình thức.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.