Tin tổng hợp

HUYỆN XUYÊN MỘC: NGHỊ ĐỊNH 78 CỦA CHÍNH PHỦ GIÚP HƠN 15 NGÀN HỘ THOÁT NGHÈO

Sáng ngày 01 tháng 8 năm 2022, UBND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 của Chính phủ.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc, các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, các tổ chức đoàn thể tại địa phương.

Qua 20 năm triển khai tín dụng chính sách theo Nghị định 78 của Chính phủ đã khẳng định được vai trò của chính sách tín dụng ưu đãi, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Từ 3 chương trình tín dụng ban đầu, đến nay NHCSXH huyện Xuyên Mộc đã và đang triển khai 13 chương trình tín dụng cho 14.873 khách hàng vay vốn (chiếm 36,9% tổng số hộ dân trong huyện), với dư nợ 685,3 tỷ đồng, gấp 65,4 lần so với khi mới thành lập; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 35%/năm. Doanh số cho vay giai đoạn 2003-2022 là 1.762 tỷ đồng, với 75.450 lượt hộ được vay vốn; doanh số thu nợ giai đoạn 2003-2022 là 1.084 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội phần lớn được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chú trọng ưu tiên, tập trung vốn cho vay hộ nghèo, cho vay đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, cải thiện cuộc sống từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững. Vốn tín dụng ưu đãi đã góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo công bằng xã hội, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống Nhân dân. Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã làm chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn cho trên 15,6 ngàn hộ thoát nghèo; tạo việc làm, duy trì việc làm cho trên 11,8 ngàn lao động; hơn 10,5 ngàn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập; cho vay hỗ trợ xây dựng cải tạo 16,7 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 115 ngôi nhà cho hộ nghèo; 50 khách hàng được vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; giúp cho 05 công ty, hợp tác xã vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho 1.894 lượt lao động và giúp cho 05 cơ sở mầm non ngoài công lập vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đặc biệt, từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, huyện Xuyên Mộc đã quan tâm dành một phần ngân sách uỷ thác qua NHCSXH để thực hiện cho vay các đối tượng chính sách của địa phương. Đến nay nguồn vốn của UBND huyện chuyển sang NHCSXH huyện để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là 4,5 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về công tác nhận ủy thác cho vay vốn tín dụng chính sách qua tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn huyện; vai trò của thành viên ban đại diện là Chủ tịch UBND xã với nguồn vốn tín dụng chính sách và hoạt động ủy thác; một số kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện tín dụng chính sách của Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, hiệu quả sử dụng vốn của hộ vay.

Nhân dịp này UBND huyện Xuyên Mộc, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 của Chính phủ giai đoạn 2002 - 2022.

Thanh Hồng.