Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: nguồn vốn tín dụng chính sách trao cơ hội thoát nghèo.

Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Xuyên Mộc đã triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, giúp nhiều đối tượng tiếp cận được nguồn vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Cho vay vốn đối với hộ nghèo là chương trình tín dụng ưu đãi mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuyên Mộc đang triển khai. Chương trình này đã đem đến hiệu quả thiết thực, tiếp sức cho các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững.

Nhờ các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện Xuyên Mộc đã tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ dân, nhất là hộ nghèo trên địa bàn huyện mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh từng bước vươn lên thoát nghèo. Điển hình như gia đình anh Bùi Văn Thiệt, ở ấp Phú Quí xã Hoà Hiệp huyện Xuyên Mộc. Trước đây gia đình thuộc diện hộ nghèo chuẩn Quốc gia, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ bị bệnh hiểm nghèo, con nhỏ. Năm 2020, nhờ tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH huyện, anh được vay 80 triệu đồng để mua 3 bò giống. Với việc tích cực học hỏi kinh nghiệm, chăm sóc, phòng bệnh tốt nên bò đã sinh sản được 2 bê con và đàn bò của anh chuẩn bị sinh sản lứa mới. Anh tận dụng mảnh đất trống của gia đình người em trai, trồng thêm cỏ để giảm chi phí thức ăn cho bò. Nhờ đó, gia đình anh từng bước vươn lên thoát nghèo chuẩn Quốc gia, hiện anh đang là hộ nghèo chuẩn Tỉnh giai đoạn 2022-2025.


ảnh: anh Bùi Văn Thiệt tận dụng mảnh đất trống của gia đình người em trai,
trồng thêm cỏ để giảm chi phí thức ăn cho bò.

anh Bùi Văn thiệt ấp Phú Quý xã Hòa Hiệp, chia sẻ: Năm 2020, tôi được địa phương và ngân hàng Chính sách giải quyết cho vay 80 triệu đồng từ ngân hàng Chính sách xã hội. Từ chương trình hộ nghèo và mua ba con bò giống sau hai năm phát triển được hai bờ con, hiện nay chuẩn bị sinh sản thêm hai bò con nữa. Nhờ nhờ nguồn vốn chính sách cách mà gia đình tôi đã khá hơn trước, tôi muốn cuộc sống ổn định hơn. Tôi mong sẽ có nhiều hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn chính sách giống Như tôi xin cảm ơn.


ảnh: lãnh đạo NHCSXH huyện khảo sát việc sử dụng nguồn vốn vay tại hộ gia đình anh Bùi Văn Thiệt.

Thuộc diện hộ nghèo ở xã Hoà Hội, gia đình ông Nguyễn Đức Dũng và bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên đã được giải quyết vay 90 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện Xuyên Mộc đầu tư mua 5 bò sinh sản. Sau vài năm chăm sóc, đến nay đan bò gia đình đã phát triển lên 14 con. Hiện nay, gia đình ông duy trì trong chuồng 14 con bò, hơn 10 con dê. Nhờ tiếp cận nguồn vốn chính sách làm nền tảng, cộng với sự cần cù chịu khó làm ăn, tích luỹ từ hộ nghèo chuẩn quốc gia, đến nay gia đình đã thoát nghèo, dần có kinh tế ổn định.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên tổ 7 ấp 5 xã Hòa hội, phấn khởi cho biết Năm 2020 được vay 90 triệu đồng từ ngân hàng Chính sách xã hội  trong chương trình hộ nghèo quốc gia. Lúc đầu mua được 5 con bò, đến năm 2022 phát triển được 14 con. Cảm ơn Ngân hàng Chính sách xã hội và địa phương đã hỗ trợ cho tôi thoát nghèo đến nay đã ổn định hơn trong phát triển kinh tế.  Từ nguồn vốn đó đến nay tôi đã thoát nghèo và dư thêm được một ít và phát triển thêm được đàn dê 13 con.


ảnh:
Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, phấn khởi với thành quả sau 2 năm tiếp cận nguồn vốn chính sách.

Xác định vai trò là tổ chức tín dụng đặc biệt thực hiện chức năng chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với người nghèo, đối tượng chính sách góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo, ổn định xã hội. Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Xuyên Mộc coi trọng công tác bình xét cho vay công khai, công bằng, dân chủ, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Thông qua phương thức ủy thác 4 tổ chức hội, đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên, Phòng Giao dịch đã chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với người nghèo, giúp họ biết sử dụng có hiệu quả để nâng cao thu nhập.

Có thể thấy, việc bình xét cho vay công khai minh bạch và chặt chẽ giúp các hộ dân được vay vốn nhanh chóng thuận tiện, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 325 tổ tiết kiệm và vay vốn; tổng dư nợ đạt trên 655 tỷ đồng với trên 14.700 khách hàng vay vốn là hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, và sử dụng vốn có hiệu quả, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong giai đoạn 2016-2020, NHCSXH huyện XMOC đã hỗ trợ vốn với số tiền 89 tỷ đồng cho 2.794 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn. 

Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, giám đốc PGD NHCSXH huyện Xuyên Mộc, khẳng định: Để nguồn vốn đến tay hộ nghèo, hộ cận nghèo có hiệu quả; hàng năm, phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ, của tỉnh và địa phương đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo cán bộ phối hợp địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy thác rà soát các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu, đủ kiều kiện vay để hướng dẫn cho vay kịp thời, kiểm tra việc bình xét cho vay đảm bảo công khai, minh bạch, đôn đốc, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Có thể khẳng định, hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi góp phần trao cơ hội thoát  nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của huyện,  đầu năm 2016 huyện có 5.309 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 14,85%, đến cuối năm 2020 huyện giảm còn 790 hộ nghèo, chiếm 1,98% (bình quân giảm 2,57%/năm). Từ đó, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội ở vùng nông nghiệp nông thôn. Góp phần vào công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

PV: Thanh Hồng