Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng khá so với cùng kỳ

Ngày 19/7, BCH Đảng bộ huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, để đánh giá tình hình phát triển KT– XH, ANQP; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


ảnh: ông Nguyễn Văn Thọ, bí thư Huyện ủy chủ phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, BCH đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; các xã, thị trấn thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, NQ đề ra:  tập trung triển khai, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; và học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phong trào "Vận động đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách Chi bộ ấp, khu phố"; đến nay đã có 08 tủ sách được trao tặng. Đã phát triển được 25/350 đảng viên, đạt 7,1%, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 3.336 đảng viên.


ảnh: ông Nguyễn Văn Thọ, bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế trọng tâm của huyện Xuyên Mộc đều có sự chuyển biến tích cực và tăng so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp ước đạt hơn 1.591 tỷ đồng (tăng 4,75% so với cùng kỳ năm 2018); Tổng doanh thu thương mại-dịch vụ-du lịch hơn 2.910 tỷ đồng (tăng 8,61% so với cùng kỳ); Giá trị sản xuất CN-TTCN-Xây dựng hơn 502 tỷ đồng (tăng gần 20% so với cùng kỳ); Tổng thu ngân sách ước đạt gần 651 tỷ đồng (tăng gần 14% so với cùng kỳ). Các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội cơ bản đạt kế hoạch. Công tác an sinh xã hội được quan tâm.


ảnh: đại biểu dự hội nghị

Nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2019,  huyện Xuyên Mộc đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: rà soát đề nghị các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án du lịch trên địa bàn;  Tăng cường công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ xét cấp giấy CNQSDĐ…

Thanh Hồng-ĐÀI TT Xuyên Mộc