Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Định 74 của Chính Phủ

Ngày 11/6, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74  ngày 9/9/2015 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân giai đoạn 2015 - 2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc.


ảnh: quang cảnh hội nghị


ảnh: các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 5 năm qua  2015- 2020, thực hiện nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân huyện Xuyên Mộc luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh, đặc biệt là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan, ban, ngành huyện, xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả, đồng bộ nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân. Hàng năm, Ban chỉ đạo phòng không nhân dân đã tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ, nề nếp hoạt động; rà soát bổ sung kịp thời hệ thống văn kiện tác chiến phòng không, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò của công tác phòng không nhân dân. Công tác xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện, diễn tập PKND theo đúng quy định, nghiêm túc, sát thực tế, phù hợp với điều kiện của địa phương. Kết quả, hàng năm xây dựng lực lượng chiến đấu, lực lượng phục vụ phòng không nhân dân đạt 100% yêu cầu; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng không nhân dân cho các lực lượng hàng năm luôn đạt yêu cầu nội dung đề ra, đảm bảo chặt chẽ, đạt hiệu quả cao và an toàn tuyệt đối.


ảnh: ông Dương Ngọc Châu- PCT UBND huyện tặng giấy khen cho tập thể,
cá nhân có thành tích trong công tác phòng không nhân dân, giai đoạn 2015-2020

Dịp này, UBND huyện Xuyên Mộc đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng không nhân dân, giai đoạn 2015-2020.

                           Nguyễn Thắng.