Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: Tập huấn giảm nghèo 2019

Sáng ngày 9/9, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo ấp, khu phố năm 2019.


ảnh: báo cáo viên tại buổi tập huấn.

 Trong thời gian 2 ngày, 9 và 10/9,  200 người là thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo Huyện; Trưởng ban Giảm nghèo, cán bộ chuyên trách giảm nghèo, các Trưởng hoặc Phó ấp, khu phố  của các xã, thị trấn được Hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm theo phương pháp tiếp cận đa chiều. Những nội dung cơ bản về kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động của Chương trình MTQG giảm nghèo; Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2016-2020 và một số nội dung chủ yếu của chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; Triển khai chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế, tín dụng cho con hộ nghèo; Thảo luận về công tác giảm nghèo.


ảnh: các đại biểu tham dự tập huấn.

Qua lớp tập huấn nhằm đáp ứng yêu cầu thường xuyên cập nhật, trang bị kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo của các xã, thị trấn, cũng như bồi dưỡng nâng cao năng lực để triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo ở cơ sở.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc