Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: Tập huấn triển khai và thực hiện quy ước cho cán bộ cơ sở năm 2020
Ngày 29/9, tại Huyện Xuyên Mộc, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ triển khai và thực hiện quy ước cho cán bộ sơ sở năm 2020

ảnh: ông Nguyễn Minh Thích, Trưởng Phòng VHTT phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là Công chức văn hóa, Trưởng-phó các thôn ấp, khu phố của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

ảnh: các trưởng ấp trao đổi cùng báo cáo viên tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu  những nội dung về Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện Hương ước, quy ước năm 2021; thông tư 04 của Bộ VH, TT và DL QUY ĐỊNH biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; đồng thời thông qua kế hoạch triển khai thực hiện đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng và thực hiện quy ước giai đoạn đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh BRVT.

Thông qua hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc xây dựng, thực hiện các hương ước, quy ước; phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc