Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc tổng kết công tác dân vận và chương trình phối hợp hoạt động năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ngày 17/1, Huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và chương trình phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với Ban dân vận  Huyện Uỷ, Mặt trận Tổ Quốc, các đoàn thể, hội quần chúng huyện năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh Uỷ; lãnh đạo Huyện Uỷ, UBND huyện Xuyên Mộc.


ảnh: quang cảnh hội nghị


ảnh: thực hiện công tác dân vận phối hợp giữa các đơn vị tại xã Phước Thuận

Trong năm 2017, các cấp ủy Đảng, Chính Quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành đoàn thể, hội quần chúng, lực lượng vũ trang đã phối hợp làm tốt công tác dân vận, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Ban dân vận đã phát động phong trào thi đua " dân vận khéo" năm 2017 với 121 mô hình đăng kí triển khai và thực hiện, trong đó có 4 mô hình điển hình để nhân rộng; lực lượng vũ trang triển khai hiệu quả công tác dân vận trong từng lĩnh vực phụ trách, như: tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, tình  hình tai nạn giao thông, xây dựng các tổ, đội ở khu dân cư đảm bảo ANTT, về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Mặt trận, đoàn thể, Hội quần chúng tích cực  tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Ban dân vận Huyện Uỷ Xuyên Mộc tiếp tục tham mưu cho Huyện Uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, như: nắm tình hình an ninh chính trị, hoạt động các tôn giáo; thực hiện các Nghị Quyết, Chỉ Thị của Đảng; triển khai phong trào thi đua "dân vận khéo", gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM và triển khai thực hiện nội dung chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận giữa lực lượng vũ trang với Ban dân vận  Huyện Uỷ, Mặt trận Tổ Quốc, các đoàn thể, hội quần chúng Huyện năm 2018.


ảnh: khen thưởng

Dịp này, Huyện Uỷ, UBND huyện Xuyên Mộc đã tặng giấy khen cho 24 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và chương trình phối hợp hoạt động giữa các đơn vị năm 2017.               

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.